Skip to main content

Thông báo

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

3.680

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.013

Hình sự

917

Dân sự

1.641

Hôn nhân và gia đình

77

Kinh doanh thương mại

21

Hành chính

5

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

6

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv