Skip to main content

Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thi đua và rút kinh nghiệm các mặt công tác năm 2021

(12/10/2021 15:16)

Ngày 08/10/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thi đua và rút kinh nghiệm các mặt công tác năm 2021. Đồng chí Lê Văn Thường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định chủ trì Hội nghị. Cùng sự tham dự đồng chí Nguyễn Thúy Liên – Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo Tòa, Phòng, Thẩm phán, Thẩm tra viên, cán bộ, công chức, người lao động Tòa án tỉnh và các đồng chí Lãnh đạo, Thẩm phán, Thẩm tra viên cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân 11 điểm cầu cấp huyện.

1.jpg

Đồng chí Lê Văn Thường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng,

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong năm 2021, Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp tỉnh Bình Định triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng 46 năm ngày giải phóng Bình Định; kỷ niệm 76 năm ngày Truyền thống Tòa án nhân dân; mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Bình Định nói riêng, các Tòa, phòng và Tòa án nhân dân cấp huyện đã triển khai kịp thời, nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời, vẫn duy trì hiệu quả hoạt động chính trị, chuyên môn của đơn vị và đạt được nhiều kết quả quan trọng, duy trì và thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường đoàn kết, chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, công chức và người lao động.

Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TAND tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án tỉnh Bình Định triển khai phong trào thi đua với chủ đề, khẩu hiệu bám sát nhiệm vụ giải quyết, xét xử các loại vụ án và các mặt công tác khác. Hội đồng Thi đua khen thưởng TAND tỉnh đã xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 với chủ đề: “Vì Công lý”; Mục tiêu chính của phong trào thi đua “Vì Công lý” là xây dựng hệ thống Tòa án hai cấp tỉnh Bình Định ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án hai cấp tỉnh Bình Định, đặc biệt là hoạt động xét xử, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; Xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, Thẩm phán liêm chính, công tâm; vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sạch về đạo đức; tinh thông về pháp luật; đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ cải cách tư pháp đã đặt ra; chủ động nghiên cứu để giải quyết những vấn đề mới đặt ra trong thực tiễn; Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã xét khen thưởng năm 2021 như sau: 19 Tập thể Lao động tiên tiến; 04 tập thể Giấy khen; 222 cá nhân Lao động tiên tiến, 62 cá nhân Giấy khen, Chiến sĩ thi đua cơ sở 28 cá nhân; Số lượng cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được khen thưởng là 190 cá nhân tỷ lệ 83,7%; Số lượng tập thể nhỏ được khen thưởng là 18/19 tập thể tỷ lệ 95%.

Trong năm 2021, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Định đã giải quyết, xét xử 5.431/6.877 vụ việc các loại, đạt tỷ lệ 79%. Trong đó: Tòa án tỉnh đã giải quyết, xét xử 496/677 vụ án các loại, đạt tỷ lệ 73%; Tòa án cấp huyện đã giải quyết, xét xử 4.945/6.200 vụ án các loại, đạt tỷ lệ 80%. Với 78 Thẩm phán trong Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Định, trong năm đã tổ chức 98 phiên tòa rút kinh nghiệm, công bố 1.087 bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân.

Tại Hội nghị, các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh đã trình bày các tham luận về rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc năm 2021, đặc biệt đối với các vụ án có sự sai sót, tồn tại trong quá trình giải quyết để từ đó khắc phục, tránh không để lặp lại những vi phạm, thiếu sót nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các loại vụ án trong thời gian tới. Các Phòng tham mưu giúp việc Tòa án nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Tòa án nhân dân cấp huyện năm 2021.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại 11 điểm cầu đã tập trung thảo luận sôi nổi, thẳng thắn đối với các nội dung trong Báo cáo tổng kết công tác thi đua, các Tham luận rút kinh nghiệm và Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đồng thời nêu ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Định đã đạt được trong công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc và trong công tác thi đua khen thưởng. Hội đồng thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh đã bám sát và thực hiện theo đúng quy định của Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Tòa án nhân dân tối cao quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị, Nghị quyết Tòa án nhân dân tối cao về công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Tòa án nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng trong tổ chức, thực hiện phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt của Tòa án nhân dân là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, với việc “Cán bộ, công chức Tòa án hai cấp thi đua thực hiện văn hóa công sở”, cùng với hành động Trách nhiệm, kỷ cương, tận tụy, chuyên nghiệp” và gắn với học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 237/KH-TANDTC-TĐKT ngày 30/8/2019 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án. Khắc phục triệt để các vụ án quá thời hạn xét xử, các vụ đương sự khiếu nại vượt cấp nhiều lần do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Hạn chế đến mức thấp nhất bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Tổ chức tốt phiên tòa rút kinh nhiệm; phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan khác ở địa phương, nhất là phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân hai cấp. Trong công tác giải quyết, xét xử nếu gặp khó khăn, vướng mắc không thực hiện được thì gửi văn bản về Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh hướng dẫn giải quyết kịp thời. Thực hiện tốt việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh; đủ năng lực, trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, hết lòng phụng sự công lý, phục vụ nhân dân. Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức chỉ đạo, điều hành theo hướng nhanh, gọn, hiệu quả; phân công hợp lý; gắn quyền hạn với trách nhiệm và quy định cụ thể trách nhiệm đối với người lãnh đạo quản lý. Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất, chuyên đề để kịp thời phát hiện, khắc phục, rút kinh nghiệm về những sai sót trong giải quyết các vụ án. Đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong Tòa án hai cấp.

                      Ngọc Tuấn


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 37
cdscv