Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

(27/04/2021 08:20)

Chiều ngày 16/4/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Thường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Tòa Phòng cùng toàn thể cán bộ công chức, người lao động Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.

Năm 5 qua, việc triển khai, quán triệt thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng uỷ phối hợp chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt học tập, tuyên truyền chuyên đề và tổ chức thực hiện làm theo được triển khai nghiêm túc, đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp. Nâng cao được nhận thức, có sự chuyển biến trong hành động “học tập” và “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên ý thức tự giác hơn, tích cực tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, giúp cán bộ, đảng viên, nhận thức sâu sắc hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nâng cao, tác phong làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân, hiệu quả chất lượng công việc nâng lên.

Đồng chí Lê Văn Thường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, chủ trì thảo luận với những mẫu chuyện về Bác, qua đó đồng chí nhắc nhở cán bộ, đảng viên cần dành nhiều thời gian học tập, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác. Tấm gương đạo đức của Bác được thể hiện trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, đó là đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và thanh bạch để từ đó mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta cần rèn luyện học tập và làm theo Bác.

Tại Hội nghị đồng chí Trần Bá Nguyên - Đảng ủy viên, Trưởng phòng TCCB - TT và TĐKT, Phụ trách Tuyên giáo Đảng ủy, báo cáo triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị đã công bố Quyết định tặng Giấy khen của Đảng ủy Toà án nhân dân tỉnh Bình Định cho 8 đảng viên có thành tích xuất sắc trong trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

image

image

image

Một số hình ảnh tại Lễ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện

Chỉ thị 05-CT/TW và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần đi vào nề nếp, trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân. Làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của đảng viên, cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý còn những tồn tại hạn chế như: Việc triển khai học tập, nghiên cứu Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm ở một số Chi bộ hiệu quả chưa cao, cam kết làm theo của một số đảng viên còn hình thức, chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao; chưa có nhiều gương hình tiên tiến thực sự tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí nhắc nhở cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

                    Mi Sa


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 85
cdscv