Loading...
Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Định

Địa chỉ:715 đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại:0256.3816816 – 0256.3820141 – 0256.3826926
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

  • Huyện Tuy Phước; Huyện Vân Canh
  • 02563734378
  • Huyện Phù Mỹ, thị xã Hoài Nhơn
  • 02563655123
  • Thị xã An Nhơn; Huyện Phù Cát
  • 02563635666
  • Huyện An Lão, Hoài Ân
  • 02563875456
  • Huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn
  • 02563786888
cdscv