Skip to main content
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định

Địa chỉ:715 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại:0256.3816816 – 0256.3826926
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

 • 57 Lê Hồng Phong, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
 • 0256.3734378
 • 79 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
 • 0256.3635666
 • 343 Quang Trung, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
 • 0256.3655123
 • Thôn 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.
 • 0256.3875456
 • Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định (trong khu nhà làm việc của UBND huyện Vĩnh Thạnh).
 • 0256.3786888
 • 06 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 • 0256.3891041
cdscv