Loading...
Skip to main content

Tin tức hoạt động TAND cấp tỉnh

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (23/05/2023)

Sáng ngày 19/5/2023, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

cdscv