Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 3293 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Trần Văn Nhu TAND H. Hoài Ân 03/09/2020 08:00
2 Võ Thanh Sơn - Thái Thị Hiền TAND H. Hoài Ân 01/09/2020 08:00
3 Nguyễn Thị Diễm - Võ Bé TAND H. Phù Mỹ 31/08/2020 14:00
4 Huỳnh Hiệp Xuyên TAND Tỉnh Bình Định 31/08/2020 08:02
5 Nguyễn Thị Thanh – Đặng Thị Mỹ Lệ TAND H. Tây Sơn 31/08/2020 08:00
6 Nguyễn Thị Mái - Ngô Thị Bích Lệ TAND H. Phù Mỹ 31/08/2020 08:00
7 Xử vụ Nguyễn Thảo Trang cùng đồng phạm (02) “Đánh bạc” TAND TP. Qui nhơn 31/08/2020 08:00
cdscv