Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 3833 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Nguyễn Thị Qúy - Nguyễn Thị Ngọc TAND H. Phù Cát 30/10/2020 08:00
2 Hồ Ngọc Nhựt - Nguyễn Thị Kiểng TAND H. Vĩnh Thạnh 30/10/2020 08:00
3 Xử vụ Nguyễn Như Thùy Trang cùng đồng phạm (9) “Bắt giữ người trái pháp luật” TAND TP. Qui nhơn 30/10/2020 08:00
4 Nguyễn Thành Luân "Hiếp dâm" TAND Tỉnh Bình Định 29/10/2020 14:00
5 Nguyễn Thành Luân "Hiếp dâm" TAND Tỉnh Bình Định 29/10/2020 14:00
6 Cao Thị Bích Liễu - Trần Minh Trí TAND H. Phù Cát 29/10/2020 08:00
7 Dương Chí Tài và đồng bọn TAND Tỉnh Bình Định 29/10/2020 08:00
cdscv