Loading...
Skip to main content

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Toà án nhân dân tỉnh Bình Định

1. Lịch tiếp công dân

Chánh án Toà án nhân dân tỉnh tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ thì sẽ chuyển sang ngày làm việc kế tiếp; trường hợp Chánh án bận công tác đột xuất sẽ uỷ quyền cho một Phó Chánh án tiếp công dân thay cho Chánh án.

2. Địa điểm tiếp công dân

Tại Phòng tiếp công dân của Toà án nhân dân tỉnh Bình Định.

Địa chỉ: 01 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

3. Thời gian tiếp công dân

- Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


cdscv