Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN

Image
NGUYỄN VĂN THANH
Năm sinh: 1972
Quê quán: Nhơn An, An Nhơn, Bình ĐịnhPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN

Image
VĂN THẢO LINH PHƯƠNG
Năm sinh: 1975
Quê quán: Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình ĐịnhPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN

Image
ĐOÀN THỊ XUÂN HƯƠNG
Năm sinh: 1966
Quê quán: Phước Thắng, Tuy Phước, Bình ĐịnhCHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ AN NHƠN

Image
THÁI VĂN HÀ
Năm sinh: 1965
Quê quán: TT. Bình Định, An Nhơn, Bình ĐịnhPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ AN NHƠN

Image
LÊ NGỌC QUANG
Năm sinh: 1966
Quê quán: Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình ĐịnhCHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TUY PHƯỚC

Image
NGUYỄN QUÝ PHÚC
Năm sinh: 1971
Quê quán: Ân Phong, Hoài Ân, Bình ĐịnhPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TUY PHƯỚC

Image
TRẦN THỊ BÍCH THỦY
Năm sinh: 1976
Quê quán: Phước Sơn, Tuy Phước, Bình ĐịnhCHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀI NHƠN

Image
NGÔ VĂN THÀNH
Năm sinh: 1970
Quê quán: Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình ĐịnhPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀI NHƠN

Image
NGUYỄN VĂN HƯƠNG
Năm sinh: 1967
Quê quán: Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình ĐịnhPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀI NHƠN

Image
HUỲNH LONG NHIÊN
Năm sinh: 1978
Quê quán: Cát Hanh, Phù Cát, Bình ĐịnhCHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂY SƠN

Image
PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
Năm sinh: 1978
Quê quán: Phước Thắng, Tuy Phước, Bình ĐịnhPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂY SƠN

Image
NGUYỄN THÀNH TÂN
Năm sinh: 1963
Quê quán: Tây Thuận, Tây Sơn, Bình ĐịnhCHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ CÁT

Image
PHAN LÊN LÂN
Năm sinh: 1972
Quê quán: xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng BìnhPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ CÁT

Image
LÊ THỊ DIỆP
Năm sinh: 1974
Quê quán: Cát Lâm, Phù Cát, Bình ĐịnhPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ CÁT

Image
NGUYỄN ĐỨC MINH
Năm sinh: 1983
Quê quán: Cát Hanh, Phù Cát, Bình ĐịnhCHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ MỸ

Image
TRẦN QUỐC TRUYỀN
Năm sinh: 1963
Quê quán: Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình ĐịnhPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ MỸ

Image
CHÂU VĂN MINH
Năm sinh: 1970
Quê quán: Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình ĐịnhPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ MỸ

Image
VÕ BÁ TÙNG
Năm sinh: 1978
Quê quán: Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình ĐịnhCHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI ÂN

Image
ĐỖ HỒNG NAM
Năm sinh: 1978
Quê quán: Ân Phong, Hoài Ân, Bình ĐịnhPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI ÂN

Image
HOÀNG THỊ TÔI
Năm sinh: 1966
Quê quán: Ân Tín, Hoài Ân, Bình ĐịnhCHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH

Image
NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG
Năm sinh: 1976
Quê quán: Phước Thành, Tuy Phước, Bình ĐịnhPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH

Image
LÊ VĂN DUY
Năm sinh: 1980
Quê quán: Mỹ Đức, Phù Mỹ, Bình ĐịnhCHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO

Image
HUỲNH THỊ GIÀU
Năm sinh: 1977
Quê quán: Ân Thạnh, Hoài Ân, Bình ĐịnhCHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THẠNH

Image
TRẦN QUỐC BIỂU
Năm sinh: 1964
Quê quán: Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh, Bình ĐịnhPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THẠNH

Image
PHAN THANH DUÂN
Năm sinh: 1977
Quê quán: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, Bình Địnhcdscv