Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Image
LÊ VĂN THƯỜNG
Năm sinh: 1967
Quê quán: Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình ĐịnhPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Image
NGUYỄN THÚY LIÊN
Năm sinh: 1968
Quê quán: Nhơn Thành, An Nhơn, Bình Địnhcdscv