Loading...
Skip to main content
Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định

Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định

img

C:\Users\Admin\Downloads\CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH\CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH-1.jpg

CƠ CẤU TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

a) Ủy ban Thẩm phán.

b) Các Tòa chuyên trách:

- Tòa Hình sự.

- Tòa Dân sự.

- Tòa Hành chính.

- Tòa Gia đình và người chưa thành niên.

c) Bộ máy giúp việc:

- Văn phòng.

- Phòng Tổ chức - Cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng.

- Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án.

ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH

1. Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định gồm Chánh án, Phó Chánh án và một số Thẩm phán.

2. Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Thảo luận về việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Tòa án nhân dân tỉnh.

b) Thảo luận báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh với Tòa án nhân dân tối cao và Hội đồng nhân dân cùng cấp.

c) Tổng kết kinh nghiệm xét xử.

d) Thảo luận về kiến nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo yêu cầu của Chánh án.

TÒA CHUYÊN TRÁCH

Các Tòa chuyên trách có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Sơ thẩm những vụ việc theo quy định của pháp luật;

2. Phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.

* Thẩm quyền cụ thể của Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định:

- Tòa Hình sự: Xét xử các vụ án hình sự.

- Tòa Dân sự: Giải quyết các vụ, việc dân sự; kinh doanh thương mại; phá sản; lao động.

- Tòa Hành chính: Giải quyết các vụ, việc hành chính.

- Tòa Gia đình và người chưa thành niên:

+ Các vụ án hình sự mà bị cáo là người dưới 18 tuổi hoặc các vụ án hình sự mà bị cáo là người đã đủ 18 tuổi trở lên nhưng người bị hại là người dưới 18 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý hoặc cần sự hỗ trợ về điều kiện sống, học tập do không có môi trường gia đình lành mạnh như những người dưới 18 tuổi khác;

+ Xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân đối với người chưa thành niên;

+ Các vụ việc hôn nhân gia đình theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

BỘ MÁY GIÚP VIỆC

1. Bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh gồm có Văn phòng, Phòng Tổ chức - Cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng, Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án.

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Phòng Tổ chức - Cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng, Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án thuộc bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.

img


cdscv