Loading...
Skip to main content

Cụm Thi đua số III – Các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

(19/10/2022 16:21)

Sáng ngày 17/10/2022, tại tỉnh Bình Định, Cụm Thi đua số III (gồm 12 Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung và Tây Nguyên) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Phạm Hồng Quyền – Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân; Đồng chí Lại Văn Trình – Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

Về phía địa phương, có đồng chí Đặng Công Tiến – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định; Đồng chí Phạm Hồng Sơn – Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định và đồng chí Nguyễn Hữu Lộc – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định.

Về phía Cụm Thi đua số III, có đồng chí Lê Văn Thường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, Trưởng cụm Cụm Thi đua số III; Đồng chí Hà Viết Toàn – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, Phó Trưởng cụm Cụm Thi đua số III và các đồng chí Lãnh đạo cùng cán bộ phụ trách công tác thi đua – khen thưởng của 12 Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

image

Đ/c Lê Văn Thường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án

nhân dân tỉnh Bình Định, Trưởng cụm Cụm Thi đua số III phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, Trưởng cụm Cụm Thi đua số III nhấn mạnh năm 2022 với chủ đề: “Tòa án nhân dân các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động đoàn kết, sáng tạo, chủ động, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022” và khẩu hiệu: “Chất lượng, nhanh chóng, trách nhiệm”. Các đơn vị trong Cụm Thi đua số III đã nghiêm túc thực hiện việc đăng ký giao ước thi đua, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2022 theo chương trình hành động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, phát động và triển khai các phong trào thi đua theo từng đợt mang lại hiệu quả thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi, tin tưởng và đoàn kết trong mỗi đơn vị, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu công tác đề ra. Đến thời điểm này, hầu hết các đơn vị trong Cụm đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua đề ra. Với kết quả của Cụm đã đạt được trong năm 2022, Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng là dịp đánh giá lại những kết quả đã đạt được; chỉ ra những tồn tại, hạn chế đồng thời phân tích rõ các nguyên nhân; cùng bàn bạc, thảo luận đề ra các giải pháp khắc phục, để từ đó xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng của Cụm trong thời gian tới. Đồng thời, Hội nghị lần này cũng là dịp để biểu dương, suy tôn, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua được lựa chọn từ các đơn vị; xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của Cụm ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, thực sự là động lực, là đòn bẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác.

Đồng chí đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ thẳng thắn đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết. Trong đó, cần tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để từ đó đưa ra được những giải pháp đột phá trong công tác thi đua, khen thưởng của Cụm trong thời gian tới; đồng thời cũng đề nghị các đại biểu hết sức công tâm, khách quan, sáng suốt lựa chọn những tập thể thật sự xuất sắc tiêu biểu của Cụm để đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua Tòa án nhân dân, Cờ thi đua Chính phủ.

image

Đ/c Phạm Hồng Quyền – Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng TAND tối cao,

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Tòa án nhân dân phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Hà Viết Toàn – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, Phó Trưởng cụm đã nêu tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Cụm Thi đua số III. Theo đó, Cụm Thi đua số III có 12 Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung và Tây Nguyên với 134 Tòa án nhân dân cấp huyện. Tổng số cán bộ, công chức của toàn Cụm là 2.071 người, trong đó có 907 Thẩm phán, 106 Thẩm tra viên, 789 Thư ký Tòa án và chức danh khác 269 người; đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Cụm cơ bản đảm bảo trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc.

Trong năm 2022 (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/9/2022), toàn Cụm đã giải quyết, xét xử 69.312/78.435 vụ việc, đạt tỷ lệ 88,3%. Tỷ lệ giải quyết tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2021 (Cụm đã giải quyết xét xử 61.538/73.795 vụ việc, đạt tỷ lệ 83,4%). Đã tổ chức được 1.381 phiên tòa rút kinh nghiệm; công bố 27.137 bản án, quyết định trên Cổng Thông tin điện tử Tòa án nhân dân. Trong đó, các đơn vị Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết, xét xử 7.856/9.356 vụ việc, đạt tỷ lệ 84%; tổng số bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan 92 vụ việc, chiếm 0,6%; Các đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết 61.456/69.979 vụ việc, đạt tỷ lệ 89%; số bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan 307 vụ việc, chiếm tỷ lệ 0,2%.

Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố có số lượng vụ việc thụ lý nhiều như: Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk 13.825 vụ việc; Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa 8.916 vụ việc; Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai 8.529 vụ việc; Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định 7.873 vụ việc; Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 7.824 vụ việc và Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam 7.465 vụ việc.

Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải quyết, xét xử cao như: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị 97%; Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum 95%; Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 93%; Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk 91%.

image

Đ/c Lại Văn Trình – Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Đối với công tác hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, trong năm 2022 tổng số đơn yêu cầu hòa giải, đối thoại trong toàn Cụm là 14.020 đơn; đã giải quyết 7.974 đơn, đạt tỷ lệ 57%, trong đó: Dân sự chuyển sang hòa giải là 3.338 đơn, đã giải quyết 803 đơn, đạt tỷ lệ 24%; Hôn nhân và Gia đình chuyển sang hòa giải 10.140 đơn, đã giải quyết 6.656 đơn, đạt tỷ lệ 65,6%; Kinh doanh thương mại chuyển sang hòa giải 319 đơn, đã giải quyết 28 đơn, đạt tỷ lệ 8,8%; Lao động chuyển sang hòa giải 30 đơn, đã giải quyết 01 đơn, đạt tỷ lệ 3,3% và Hành chính chuyển sang hòa giải 193 đơn, đã giải quyết 23 đơn, đạt tỷ lệ 11,9%.

image

Quang cảnh Hội nghị

Về tổ chức phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội, trong năm 2022, các Tòa án nhân dân trong Cụm đã triển khai, thực hiện hiệu quả với kết quả như sau: Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã tổ chức 20 phiên tòa; Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 18 phiên tòa; Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 40 phiên tòa; Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã tổ chức 36 phiên tòa; Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức 162 phiên tòa; Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 55 phiên tòa; Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 52 phiên tòa; Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức 26 phiên tòa; Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 15 phiên tòa; Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã tổ chức 49 phiên tòa; Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 54 phiên tòa; Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức 60 phiên tòa.

image

Đ/c Phạm Hồng Quyền và Đ/c Lại Văn Trình chụp hình lưu niệm

cùng các Lãnh đạo 12 Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trong Cụm Thi đua số III

Tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2022, Cụm Thi đua số III đã đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” cho 03 đơn vị Tòa án nhân dân cấp tỉnh và đề nghị suy tôn danh hiệu “Cờ thi đua Chính phủ” cho 02 đơn vị Tòa án nhân dân cấp tỉnh và 02 đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện.

Quá trình hoạt động, Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Cụm Thi đua số III luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân, của Cấp ủy, Chính quyền địa phương, sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành liên quan, nhất là các Cơ quan tiến hành tố tụng.

image

Lãnh đạo TAND các tỉnh Cụm Thi đua số VI (sau khi tách cụm)

ký kết giao ước thi đua năm 2023

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Quyền – Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Cụm Thi đua số III, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các Tòa án nhân dân phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế để hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Với tình hình chung trong hệ thống Tòa án nhân dân đều phải tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương, đồng chí đề nghị Lãnh đạo Tòa án nhân dân các tỉnh trong Cụm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đã phát động nhằm khuyến khích, tạo động lực để cán bộ, công chức, người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; trong công tác thi đua cần cụ thể hóa việc thực hiện phong trào thi đua với chủ đề “Vì công lý” phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; phát hiện, xây dựng và nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong đơn vị; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, đảm bảo đúng hạn luật định, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và công tác tổ chức phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội.

image

Lãnh đạo TAND các tỉnh Cụm Thi đua số VII (sau khi tách cụm)

ký kết giao ước thi đua năm 2023

Năm 2023, các Tòa án nhân dân trong Cụm Thi đua số III tách thành Cụm Thi đua số VI và Cụm Thi đua số VII, tại Hội nghị các đơn vị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, chủ đề hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng trong công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua năm 2023.

Ngọc Tuấn


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 180
cdscv