Loading...
Skip to main content

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp

(20/09/2022 14:58)

Ngày 17/9/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Văn Thường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Đồng chí Nguyễn Thanh Trà – Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án; Đồng chí Nguyễn Thúy Liên – Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chánh án; Đồng chí Phan Đình Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên của các Chi bộ.

image

Đ/c Lê Văn Thường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Kế hoạch số 87-KH/ĐU ngày 08/3/2022 của Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh về Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2022 – 2025 được sự đồng ý thống nhất của Đảng uỷ Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, 07 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 nhằm đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và bầu ra Chi ủy, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới.

image

Các đảng viên biểu quyết tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội các Chi bộ, đồng chí Lê Văn Thường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của 07 Chi bộ trực thuộc trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và đánh giá cao về công tác chuẩn bị Đại hội của các Chi bộ. Báo cáo tổng kết của các Chi bộ đã đánh giá được công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời nêu ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, từ đó đề ra các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, đồng chí đề nghị các Chi bộ tiếp tục giữ vững sự đoàn kết nội bộ, đối với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị còn phải bổ sung thêm việc triển khai, quán triệt và thực hiện các văn bản: Quyết định số 1253/2008/QĐ-TANDTC ngày 18/9/2008 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân; Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán (Ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-HĐTC ngày 04/7/2018 của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia); Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao); Kế hoạch số 237/KH-TANDTC-TĐKT ngày 30/8/2019 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân về thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 để giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Trong công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, các Chi bộ cần chú trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử mà Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã đề ra, đẩy mạnh công tác tổ chức các phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến và Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến; Ứng dụng có hiệu quả các phần mềm của Tòa án nhân dân tối cao; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và hoạt động quản lý, điều hành.

Kết quả bầu cử Chi ủy, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2022 – 2025:

1. Chi bộ Phòng Tổ chức – Cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng: Đồng chí Trần Bá Nguyên – Bí thư;

2. Chi bộ Phòng Kiểm tra Nghiệp vụ và Thi hành án: Đồng chí Hồ Thanh Thủy – Bí thư;

3. Chi bộ Văn phòng: Đồng chí Phan Đình Hiếu – Bí thư; Đồng chí Phạm Chí Cường – Phó Bí thư; Đồng chí Huỳnh Thị Phương Thảo – Chi ủy viên;

4. Chi bộ Tòa Hành chính: Đồng chí Lê Xuân Hải – Bí thư;

5. Chi bộ Tòa Gia đình và Người chưa thành niên: Đồng chí Lê Văn Duy – Bí thư;

6. Chi bộ Tòa Dân sự: Đồng chí Đỗ Thị Thắm – Bí thư;

7. Chi bộ Tòa Hình sự: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình – Bí thư.

* Một số hình ảnh tại Đại hội các Chi bộ trực thuộc

image

image

image

image

image

image

image

Ngọc Tuấn


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 515
cdscv