Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(04/03/2020 16:24)

Ngày 04/3/2020 TAND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị học tập, và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự Hội nghị có Đ/c Lê Văn Thường, Đảng ủy viên, Phó Chánh án TAND tỉnh, báo cáo viên tại Hội nghị; các đồng chí là lãnh đạo các Tòa, Phòng TAND tỉnh cùng với toàn thể cán bộ công chức và người lao động TAND tỉnh.

 Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới. Chuyên đề liên hệ với những biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm; chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức quyền, các bệnh tham nhũng, lười biếng, a dua, nói một đằng làm một nẻo; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng sẽ góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đảm bảo thế và lực cho đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Hội nghị đã thu hút sự quan tâm, chú ý lắng nghe của toàn thể cán bộ công chức và người lao động TAND tỉnh, sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu học tập làm theo.

                 Mi Sa


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 72
cdscv