Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị

(12/11/2019 07:47)

Ngày 11/11/2019 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền và thực hiện chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tham dự Hội nghị có Đ/c Lê Văn Thường, Đảng ủy viên (Phụ trách Tuyên giáo), Phó Chánh án, báo cáo viên cùng với toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.

image

image

- Hình ảnh tại Hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền và thực hiện chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, được sự phân công của Ban chấp hành Đảng ủy, đồng chí Lê Văn Thường, Đảng ủy viên, Phó Chánh án đã quán triệt nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Ban chấp hành Trung ương, Kết luận số 60/KL/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch 58-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 108-KH/ĐUK và Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 29/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn thể cán bộ công chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu các nội dung được báo cáo viên quán triệt.

                 Mi Sa


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 131
cdscv