Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TỪ NGÀY 05/12 ĐẾN NGÀY 09/12/2022

(01/12/2022 14:15)

THỜI GIAN

CHÁNH ÁN
Đ/c Lê Văn Thường

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Thanh Trà

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Thúy Liên

Thứ Hai
Ngày 05/12

Sáng

Học Nghị quyết Trung ương 6

Học Nghị quyết Trung ương 6

Học Nghị quyết Trung ương 6

Chiều

Học Nghị quyết Trung ương 6

Học Nghị quyết Trung ương 6

Học Nghị quyết Trung ương 6

Thứ Ba
Ngày 06/12

Sáng

Học Nghị quyết Trung ương 6

Học Nghị quyết Trung ương 6

Học Nghị quyết Trung ương 6

Chiều

Học Nghị quyết Trung ương 6

Học Nghị quyết Trung ương 6

Học Nghị quyết Trung ương 6

Thứ Tư
Ngày 07/12

Sáng

Dự họp tại Tỉnh uỷ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự họp tại Tỉnh uỷ

Làm việc tại cơ quan

Dự họp tại Công an tỉnh

Thứ Năm
Ngày 08/12

Sáng

Dự họp tại HĐND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự họp tại HĐND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu
Ngày 09/12

Sáng

Dự họp tại HĐND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự họp tại HĐND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 17
cdscv