Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TỪ NGÀY 28/11 ĐẾN NGÀY 02/12/2022

(29/11/2022 09:48)

THỜI GIAN

CHÁNH ÁN
Đ/c Lê Văn Thường

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Thanh Trà

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Thúy Liên

Thứ Hai
Ngày 28/11

Sáng

Học lớp phổ biến kiến thức mới do Tỉnh uỷ tổ chức

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Học lớp phổ biến kiến thức mới do Tỉnh uỷ tổ chức

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba
Ngày 29/11

Sáng

Học lớp phổ biến kiến thức mới do Tỉnh uỷ tổ chức

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Học lớp phổ biến kiến thức mới do Tỉnh uỷ tổ chức

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư
Ngày 30/11

Sáng

Học lớp phổ biến kiến thức mới do Tỉnh uỷ tổ chức

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Học lớp phổ biến kiến thức mới do Tỉnh uỷ tổ chức

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm
Ngày 01/12

Sáng

Học lớp phổ biến kiến thức mới do Tỉnh uỷ tổ chức

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Học lớp phổ biến kiến thức mới do Tỉnh uỷ tổ chức

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu
Ngày 02/12

Sáng

Học lớp phổ biến kiến thức mới do Tỉnh uỷ tổ chức

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Học lớp phổ biến kiến thức mới do Tỉnh uỷ tổ chức

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 23
cdscv