Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TỪ NGÀY 07/11 ĐẾN NGÀY 11/11/2022

(04/11/2022 08:51)

THỜI GIAN

CHÁNH ÁN
Đ/c Lê Văn Thường

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Thanh Trà

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Thúy Liên

Thứ Hai
Ngày 07/11

Sáng

Tiếp xúc cử tri

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Tiếp xúc cử tri

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba
Ngày 08/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư
Ngày 09/11

Sáng

Dự họp tại Sở Tư pháp

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm
Ngày 10/11

Sáng

Tham dự Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác năm 2022

Dự họp Tỉnh uỷ

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu
Ngày 11/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 17
cdscv