Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TỪ NGÀY 31/10 ĐẾN NGÀY 04/11/2022

(28/10/2022 10:24)

THỜI GIAN

CHÁNH ÁN
Đ/c Lê Văn Thường

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Thanh Trà

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Thúy Liên

Thứ Hai
Ngày 31/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Thứ Ba
Ngày 01/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Thứ Tư
Ngày 02/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm
Ngày 03/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu
Ngày 04/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 13
cdscv