Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TỪ NGÀY 10/10 ĐẾN NGÀY 14/10/2022

(07/10/2022 14:18)

THỜI GIAN

CHÁNH ÁN
Đ/c Lê Văn Thường

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Thanh Trà

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Thúy Liên

Thứ Hai
Ngày 10/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba
Ngày 11/10

Sáng

Dự Hội nghị Đảng uỷ khối

Làm việc tại cơ quan

Dự họp Công an tỉnh

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư
Ngày 12/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự họp Viện kiểm sát tỉnh

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm
Ngày 13/10

Sáng

Dự họp Tỉnh uỷ

Dự họp Tỉnh uỷ

Dự họp Tỉnh uỷ

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu
Ngày 14/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự họp Tỉnh uỷ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 5
cdscv