Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TỪ NGÀY 12/09 ĐẾN NGÀY 16/09/2022

(14/09/2022 09:02)

THỜI GIAN

CHÁNH ÁN
Đ/c Lê Văn Thường

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Thanh Trà

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Thúy Liên

Thứ Hai
Ngày 12/09

Sáng

Đi công tác ngoài tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đi công tác ngoài tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba
Ngày 13/09

Sáng

Dự họp Tỉnh uỷ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư
Ngày 14/09

Sáng

Dự họp Công an tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm
Ngày 15/09

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu
Ngày 16/09

Sáng

Dự họp Sở xây dựng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 11
cdscv