Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TỪ NGÀY 05/09 ĐẾN NGÀY 09/09/2022

(05/09/2022 11:27)

THỜI GIAN

CHÁNH ÁN
Đ/c Lê Văn Thường

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Thanh Trà

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Thúy Liên

Thứ Hai
Ngày 05/09

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba
Ngày 06/09

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư
Ngày 07/09

Sáng

Dự họp HĐND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự họp HĐND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm
Ngày 08/09

Sáng

Đi công tác ngoài tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác ngoài tỉnh

Chiều

Đi công tác ngoài tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác ngoài tỉnh

Thứ Sáu
Ngày 09/09

Sáng

Đi công tác ngoài tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác ngoài tỉnh

Chiều

Đi công tác ngoài tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác ngoài tỉnh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 13
cdscv