Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TỪ NGÀY 22/08 ĐẾN NGÀY 26/08/2022

(22/08/2022 16:41)

THỜI GIAN

CHÁNH ÁN
Đ/c Lê Văn Thường

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Thanh Trà

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Thúy Liên

Thứ Hai
Ngày 22/08

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba
Ngày 23/08

Sáng

Họp Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư
Ngày 24/08

Sáng

Họp xét giảm tha tù

trước thời hạn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự Hội nghị thông tin

chuyên đề tại Tỉnh uỷ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm
Ngày 25/08

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

m việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu
Ngày 26/08

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 3
cdscv